Uzglabāšana

 камера храненияMēs nodarbojamies ar instrumentu un iekārtu remontu, nevis to uzglabāšanu. Izremontēto lietu uzglabāšanas termiņš ir 1 mēnesis, pēc kura izbeigšanās tiek iekasēta samaksa atkarībā no uzglabājamā priekšmeta masas un gabarītiem. Ja klients nesavāc savu instrumentu 3 mēnešu laikā, pēc šā termiņa iztecēšanas SIA IVSIM patur sev tiesības rīkoties ar priekšmetu pēc saviem ieskatiem.